top of page

Viden 

Da vores energiforbrugsmønstre gennemgår fundamentale skift, er det afgørende at tilpasse vores måde at leve på derefter.

AI Power tilbyder en transformativ løsning, der ikke kun påvirker vores elregninger, men også fremmer bæredygtighed inden for grøn energi.

I dette afsnit dykker vi ned i nøgleaspekter, der understøtter vores vision, og giver værdifuld kontekst og datadrevet indsigt.

Hvad sker der?

Energiforbruget undergår i disse år en fundamental forandring.

Elektricitet bliver stadig vigtigere, da faciliteter, apparater og udstyr i stigende omfang bruger elektricitet som energikilde. Hvor EL i biler og huse (så som varmepumper) erstatter konventionelle fossile brændstoffer.

 

Elproduktion og forbrug skal altid balanceres, så vores elnet altid er stabilt. Men i perioder med den højeste belastning kæmper det lokale energinet ofte med at dække vores el behov, hvilket vil resultere i et mere ustabilt elnet. 

Image by Federico Beccari

Udfordringerne

 

Elektricitet fra vedvarende kilder produceres også, når der er ringe efterspørgsel.

 

Den elektriske infrastruktur er gammel og kan blive overvældet, når energien udnyttes højt.

I øjeblikket er der ingen lagerkapacitet, hverken lokalt eller regionalt, der kan kompensere for overbelastningen i nettet i spidsbelastningstider.

 

 

Image by Andrey Metelev

Vi kan hjælpe med at løse energinettets overbelastning ved at omfordele belastning og flytte den væk fra spidsbelastningstider.

 

En kombination af AI-baseret software og hardware kan hjælpe forbrugerne til ubesværet at:

 

  • købe strøm, når strømmen er grønnere og billigere.

  • gemme energi lokalt og bruge den, når efterspørgslen og priserne er på det højeste.

Løsning af et grundlæggende behov for forandring   

Hvornår skal man købe el

El behovet varierer meget i løbet af dagen. Vi kan observere fra grafen, at i løbet af sen nat og tidlig morgen er brugen ret lav i forhold til toppen omkring kl. 18:00. 

 

Timeprisen på energi følger normalt efterspørgsen. Derfor gælder der en sammenhæng mellem, jo højere efterspørgsel, jo dyrere er det.

Du kan tjekke prisprognosen af ved at klikke her.

Average electricity use per hour of the day (3).png
Sustainable Energy

Vedvarende energi 

Elektriciteten fra vedvarende energikilder svinger meget afhængigt af vind og vejr. Især hvis vinden blæser voldsomt, eller sollyset er kraftigt den dag, kan priserne nærme sig 0 kr.

 

De daglige ændringer i efterspørgslen får priserne til at svinge endnu mere. Det er almindeligt at se en overproduktion af el sent om aftenen og tidligt om morgenen, fordi de fleste hviler, og der er færre aktive apparater i deres hjem.

Grønne energikilder øger gradvist deres andel af den samlede elproduktion i Danmark. I de sidste ti år har vind- og solenergi fordoblet deres bidrag, og i dag er mere end halvdelen af energi generationen grøn.

 

Solenergi er sparsom i Danmark om vinteren hvilket er et problem da omkring 70 % af husholdningernes elektricitet forbruges mellem oktober og marts.

 

I modsætning til konventionelle kraftværker kan vind- og solenergiproduktionen ikke øges, hvis efterspørgslen stiger. Dette er et problem, da produktion og forbrug skal balancere for at stabilisere nettet. På den anden side ser vi tilfælde, hvor noget af den genererede grønne energi går til spilde, når der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel til at forbruge den.

chart.png

Udvikling i energimixet

Kilde: Energinet datahub

Image by Scott Graham

En national bekymring

Den danske regering har implementeret en lov, der tillader netselskaber at lægge tariffer oven i elpriserne på bestemte tidspunkter af døgnet, hvor der er større efterspørgsel. Dette blev gjort som et forsøg på at ændre folks adfærd til at bruge mere energi i perioder med lavere efterspørgsel. 

Netselskabernes tariffer er forskellige og kan nå forbløffende 206 øre pr. kWh på Sjælland om efteråret og vinteren. Det betyder, at hvis vi vil holde vores energiregning lav, skal vi bruge så få kWh elektricitet som muligt i efter arbejde (normalt mellem kl. 17.00 og 21.00). Det er dog den periode, hvor de fleste kommer hjem, begynder at lave mad, vasketøj og ser tv.

solpaneler

CO2 emissionerne skal ned

AI Power hjælper boligejere, virksomheder og energiindustrien. De sparer penge på deres elregning og skaber uafhængighed af høje netbelastningsperioder og høje tariffer, samtidig med at de bliver mere bæredygtige. Som et resultat falder deres CO2-udledning, og deres grønne fodaftryk vokser. Vi er stolte af vores kunder. De leder den grønne omstilling og bruger innovativ teknologi, såsom solcelleanlæg og batterier, for at nå deres mål.

kWh break-even 

Vi er ved at nå break-even på husstandsinstallationer, hvor energibesparelser betaler for batterierne. 

Prisen pr. kWh er en enhed, der bruges til at måle batterisystemernes pris/kapacitet. 

I 2010 var den gennemsnitlige omkostning 1.160 USD/kWh; dette tal faldt kraftigt gennem årene. Et fald på 87 % kan ses frem til 2018, hvor prisen var omkring 176 USD/kWh. Ydermere forudser eksperter, at prisen vil ramme 100 USD/kWh i 2023.

Der er lagt en stor indsats i forskning for at optimere energilagringsteknologier. Batterier, der hovedsageligt er installeret i biler, driver forandringen, og de lave priser i retning af indenlandske installationer kan gradvist hjælpe med at stabilisere elnettet.

AI Power er en del af løsningen

Bæredygtig grøn energi og intelligente besparelser

Vores system udnytter ikke kun de meget blæsende dage (som er ret standard i Danmark), men også den lave efterspørgsel og lave takster sent om natten og tidligt om morgenen.

Systemet er fodret med prognosen for elpriser, efterspørgsel og regionale tariffer. Med disse data sammenligner algoritmerne husstandens AI-profiler og beregner, hvornår det er et perfekt tidspunkt at købe billigere energi og opbevare den i et avanceret lithiumbatterisystem.

Systemet bruger energien fra batteriet, når priserne er på deres højeste i spidsbelastningstider.

Sammen kan vi bidrage til bedre udnyttelse af grøn energi ved at absorbere den overskydende el, der produceres, når der er lav efterspørgsel; til gengæld vil dette hjælpe med at stabilisere nettet. Med flere husstande, der bruger vores system, kan vi således påvirke bæredygtigheden af vedvarende ressourcer betydeligt.

AI Power-teknologi vil hjælpe med at erstatte konventionelle kraftværker og yder et væsentligt bidrag til energiomstillingen.

bottom of page